Αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και θεωρητικές προσεγγίσεις της Αθλητικής Ψυχολογίας και της Κινητικής Μάθησης, όπως αυτές εφαρμόζονται στον αθλητισμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον αθλητικό μάνατζερ για την καλύτερη επιλογή, προετοιμασία και προώθηση αθλητών–αθλητικών στελεχών, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση αθλητικών επιχειρήσεων (Ακαδημίες, γυμναστήρια κτλ).

Η ενότητα εστιάζει κυρίως στα ακόλουθα:

Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και την Κινητική Μάθηση – Προσωπικότητα και Αθλητική Δραστηριότητα

Αθλητισμός και ανάπτυξη προσωπικότητας

Επιθετικότητα και βία στους αθλητικούς χώρους: Ψυχολογική Προσέγγιση

Επιθετικότητα και βία στους αθλητικούς χώρους: Φίλαθλοι, Οπαδοί και τρόποι αντιμετώπισης της βίας

Παρακίνηση και κίνητρα στον αθλητισμό

Κινητική μάθηση και κινητική απόδοση

Ανατροφοδότηση και κινητική μάθηση

Μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών – Προσοχή και βελτίωση της απόδοσης

Τρόποι συγκρότησης της πρακτικής άσκησης

Νοερή εξάσκηση, προετοιμασία για εξάσκηση στη βελτίωση εστίασης της προσοχής και τεχνικές χαλάρωσης

Διέγερση, στρες, άγχος και αθλητική απόδοση: Εφαρμογές και επισημάνσεις για τη βελτίωση της απόδοσης στον αθλητισμό

Το άτομο και η ομάδα στον αθλητισμό (Συνοχή Ομάδας)

Η ηγεσία στον αθλητισμό