Όσοι έχουν κάνει αίτηση εγγραφής, έπειτα από την αξιολόγηση των αιτήσεων τους, και εφόσον επιλεγούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα ενημερωθούν για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Όσοι επιλεγούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και μέσω email.

Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων εγγραφής. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των υποψηφιοτήτων θα ακολουθήσει η φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων.

Εφόσον επιλεγεί κάποιος, και αφού ειδοποιηθεί ότι έχει γίνει δεκτός στο πρόγραμμα, τότε έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το ποσό για τη συμμετοχή στο αντίστοιχο επιμορφωτικό πρόγραμμα μέχρι και σε 3 δόσεις. 

Α. ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΑΕ
Το συνολικό κόστος παρακολούθησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται στα 3000€.

Β. ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΑΕ
Το συνολικό κόστος παρακολούθησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται στα 2000€.