Σκοπός της Θ.Ε είναι η εισαγωγή στη διοίκηση των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών σωματείων, και συγκεκριμένα η εκπαίδευση πάνω στις ακόλουθες ενότητες:
• στρατηγικός σχεδιασμός
• ανάλυση του αθλητικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού,
• επιχειρηματικά μοντέλα διοίκησης.
• διοίκηση προσωπικού (motivation, διαδικασίες λήψης απόφασης, ομαδικές αποφάσεις)
• project management, changing management,
• Οργανωσιακή κουλτούρα και ταυτότητα.
• Οργανωσιακή δομή
• Οργανωσιακή αλλαγή
• Διαχείριση κρίσεων
• Διαπραγμάτευση
• Risk management
• Data Analysis
• Κώδικες ηθικής (αντιμετώπιση διαφθοράς, Match-fixing κτλ)