Στο Πρόγραμμα διδάσκουν άτομα με καταξίωση και εμπειρία από τον χώρο του ποδοσφαίρου και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο!