Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

– να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 18:00) στο τηλ. 6979005646, ή
– να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αναφέροντας και τον τίτλο του Προγράμματος που ενδιαφέρονται) στο: sportmanagementlab@gmail.com.