Σκοπός της ενότητας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υποβάθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν την Επικοινωνία, και τη σχέση με τα ΜΜΕ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενότητας θα εξεταστούν αντικείμενα όπως:

Η επικοινωνία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο

Ο σχεδιασμός του πλάνου επικοινωνίας του τεχνικού διευθυντή

Η διαχείρισης της σχέσης του τεχνικού διευθυντή με τα ΜΜΕ

Η διαχείριση κρίσεων στην επικοινωνία του τεχνικού διευθυντή

Η χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας (social media  channels,  mobile apps) για την επικοινωνία του έργου του τεχνικού διευθυντή.