Επιλέξτε ποια από τις δύο κατευθύνσεις του επιμορφωτικού προγράμματος ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε, προκειμένου να δείτε τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε μια από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις.