Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να έρθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με κρίσιμες πτυχές που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης αθλητικών οργανισμών όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η λήψη αποφάσεων, η παρακολούθηση διαδικασιών, η στρατηγική επικοινωνία, η διαχείριση συγκρούσεων, η αξιολόγηση, η διασύνδεση με άλλους συλλόγους. Να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι τους τρόπους ανάπτυξης του επαγγελματικού αθλητισμού, την αθλητική προσφορά και τις επαγγελματικές δραστηριότητες, τις νέες συνθήκες στην Ευρώπη, τους ρόλους των FIFA, UEFA, εσωτερικό περιβάλλον, Γ.Γ.Α., ΕΠΟ, Super League, ΕΣΚΑΝ και Business Plans Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών αλλά και Χρηματοοικονομικές αναλύσεις Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος

Έχοντας παρακολουθήσει το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να:

  • έχουν αποκτήσει ένα βασικό εννοιολογικό οπλοστάσιο το οποίο θα τους επιτρέπει να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη θεωρητική κατανόηση των σύγχρονων αρχών και του ρόλου της διοίκησης αθλητικών οργανισμών
  • είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται την οργανωτική, οικονομική, αγωνιστική και λοιπή κατάσταση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο
  • μπορούν να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, αφού έχουν λάβει υπόψη τους τις παραμέτρους των σημαντικότερων πρωταθλημάτων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη όσο και στο υπόλοιπο κόσμο
  • είναι έτοιμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες, τόσο σε επίπεδο επαγγελματικών συμφωνιών όσο και στην βελτίωση των τάσεων για την διοίκηση ενός σύγχρονου Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Τμήματος.