Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του αθλητικού δυναμικού και τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών όπως:

Γνώση του διεθνούς μηχανισμού άντλησης έμψυχου δυναμικού για τις ΠΑΕ

Γνώση του παγκόσμιου συστήματος λειτουργίας των FIFA Players Agents και διασύνδεση με το σύστημα αυτό

Γνώση των ποδοσφαιρικών αγορών ανά τον κόσμο και των ιδιαιτεροτήτων τους

Διασύνδεση με αθλητικά τμήματα ΠΑΕ παγκοσμίως

Διασύνδεση με ποδοσφαιρικές ακαδημίες παγκοσμίως

Εγγραφή, μεταγραφή, δανεισμός, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή

Διαπραγμάτευση με ΠΑΕ για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό ποδοσφαιριστή

Διαπραγμάτευση με ακαδημίες για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό ποδοσφαιριστή

Διαπραγμάτευση με FIFA agents για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή

Διαπραγμάτευση με ποδοσφαιριστή για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή

Διαπραγμάτευση με οικογένεια ποδοσφαιριστή για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή

Διαπραγμάτευση με FIFA agents για πρόσληψη, μετεγγραφή, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου προπονητή

Διαπραγμάτευση με προπονητή για πρόσληψη, μετεγγραφή, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου προπονητή

Διαχείριση του αθλητικού δυναμικού του αθλητικού τμήματος

Διαχείριση σχέσης με τους αθλητές

Διαχείριση σχέσης με τους προπονητές και τα λοιπά στελέχη του αθλητικού τμήματος 

Διαχείριση κρίσεων

Λειτουργία ως συνδετικός κρίκος μεταξύ διοίκησης και αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ

Ενημέρωση των μελών του αθλητικού τμήματος για θέματα πληρωμών, διοικητικά ζητήματα κτλ