Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της φιλοσοφίας λειτουργίας του αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ όπως:

Ανάλυση λειτουργίας του αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και KPIs για επιτυχημένα ποδοσφαιρικά σωματεία. Παραδείγματα καλών πρακτικών και case studies

Στρατηγική ανάπτυξη: φιλόδοξες αλλά ρεαλιστικές επιλογές.

Δομή αθλητικού τμήματος

Οικονομική και νομική διοίκηση: Έσοδα και έξοδα του αθλητικού τμήματος

Διαμόρφωση και υλοποίηση της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας της ΠΑΕ

Σχέση μεταξύ ταυτότητας και ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας της ΠΑΕ. Η σημασία του DNA του σωματείου και πως επηρεάζει το αθλητικό τμήμα.

Αναγνώριση και σχεδιασμός έξυπνων στόχων σε σύνδεση με τις στρατηγικές.

Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης των αθλητών.

Προώθηση αθλητών των ακαδημιών της ΠΑΕ στην πρώτη ομάδα

Δομικές και λειτουργικές βάσεις στην οργάνωση της ΠΑΕ για την αύξηση της επιτυχίας από την προώθηση αθλητών από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα

Οι πολυπλοκότητες του τελευταίου βήματος στην αναπτυξιακή διαδικασία ενός νέου αθλητή.

Οι απαιτήσεις της πρώτης ομάδας εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Προετοιμάζοντας τον αθλητή για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο