Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του αθλητικού δυναμικού και τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών όπως:

Σχεδιασμός και οργάνωση προετοιμασίας σε προπονητικά κέντρα

Γνώση του παγκόσμιου τοπίου λειτουργίας των καλοκαιρινών και χειμερινών προπονητικών camps επαγγελματικού ποδοσφαίρου 

Γνώση του παγκόσμιου συστήματος λειτουργίας των FIFA Match Agents και ιδιωτικών εταιριών που οργανώνουν προπονητικά camps και διασύνδεση με το σύστημα αυτό

Διασύνδεση με αθλητικά τμήματα ΠΑΕ παγκοσμίως

Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες κτλ)  για την υλοποίηση προετοιμασίας σε καλοκαιρινά και χειμερινά προπονητικά camps

Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με ΠΑΕ και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες) για την υλοποίηση φιλικών αγώνων και φιλικών τουρνουά στα πλαίσια της προετοιμασίας σε καλοκαιρινά και χειμερινά προπονητικά camps

Σχεδιασμός και υλοποίησης φιλικών αγώνων και τουρνουά

Γνώση του παγκόσμιου τοπίου διεξαγωγής φιλικών αγώνων και τουρνουά 

Γνώση του παγκόσμιου συστήματος λειτουργίας των FIFA Match Agents και ιδιωτικών εταιριών που οργανώνουν φιλικούς αγώνες και τουρνουά και διασύνδεση με το σύστημα αυτό

Διασύνδεση με αθλητικά τμήματα ΠΑΕ παγκοσμίως

Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με ΠΑΕ και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες) για την υλοποίηση φιλικών αγώνων και φιλικών τουρνουά

Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες κτλ) για την μετακίνηση, διαμονή και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια  της συμμετοχής σε φιλικούς αγώνες και τουρνουά