ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο Αντώνιος Κ. Τραυλός (ΒΑ, ΜΑ, PhD) είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Απέκτησε τον Μεταπτυχιακό του τίτλο από το Πανεπιστήμιο McGill (Μόντρεαλ, Καναδάς) και τον Διδακτορικό του τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα (Έντμοντον, Καναδάς) στα γνωστικά πεδία της Ψυχολογίας του Αθλητισμού και της Κινητικής Μάθησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των ψυχολογικών και φυσιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την ευεξία και την αθλητική απόδοση, την επίδραση της άσκησης στη γνωστική λειτουργία, τον προγραμματισμό της πρακτικής άσκησης στη μάθηση κινητικών δεξιοτήτων, τη μεταφορά της μάθησης, τον σχολικό εκφοβισμό, την επιθετικότητα και τη βία στον αθλητισμό, την εργασιακή ικανοποίηση, την επαγγελματική εξουθένωση και τη διαχείριση του άγχους στην εκπαίδευση, την υγεία σε σχέση με τις αθλητικές επιστήμες, και την ηθική αγωγή.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Travlos, A. K., Tsorbatzoudis, H., Barkoukis, V., & Douma, I. (2021). The effect of moral disengagement on bullying: testing the moderating role of personal and social factors. Journal of Interpersonal Violence, 36(5/6), 2262-2281 
  2. Bourdas, D. I., Souglis, A., Zacharakis, E. D., Geladas, N. D., & Travlos, A. K. (2021). Meta-Analysis of Carbohydrate Solution Intake during Prolonged Exercise in Adults: From the Last 45+ Years’ Perspective. Nutrients, 13(12), 4223. 
  3. Bourdas, D. I., Zacharakis, E. D., Travlos, A. K., Souglis, A., Georgali, T. I., Gofas, D. C., … & Deltsidou, A. (2021). Impact of lockdown on smoking and sleeping in the early COVID-19 presence: Datasets of Greek Adults sample. Data in Brief, 39, 107480. 
  4. Bourdas, D. I., Zacharakis, E. D., Travlos, A. K., & Souglis, A. (2021). Return to Basketball Play Following COVID-19 Lockdown. Sports, 9(6), 81.