ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο Δρ. Εμμανουήλ Χουστουλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σπουδές

Έχει ολοκληρώσει τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κατέχει Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επίσης, κατέχει Μεταπτυχιακό στα Ψηφιακά Συστήματα και την Ηλεκτρονική Μάθηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ διαθέτει Πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

Ερευνητική εμπειρία

Έχει συγγράψει περισσότερες από 50 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών, κεφάλαια σε τόμους βιβλίων. Ακόμη, έχει συγγράψει 8 δικές του μελέτες-μονογραφίες και 4 βιβλία. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εθνικών και διεθνών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, αξιοποιώντας προηγμένα μαθηματικά, οικονομικά και στατιστικά μοντέλα, αποκτώντας έτσι μια ισχυρή εξειδίκευση και εμπειρία στις πλέον σύγχρονες ερευνητικές μεθοδολογίες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν: Οικονομικά Μαθηματικά, Ψηφιακές Εφαρμογές των Οικονομικών Μαθηματικών, ΤΠΕ & Ψηφιακά Εργαλεία στον Αθλητισμό, Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αθλητικών Οργανισμών, Ψηφιακές Εφαρμογές των Μαθηματικών στην Οικονομική Εκπαίδευση, Υιοθέτηση & Διάχυση Τεχνολογικών Καινοτομιών στην Οικονομία, την Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό

Είναι μέλος διεθνών και εθνικών επιστημονικών ενώσεων & φορέων (AACE, ACM, EEA, PME, Επιστημονική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Επιστημονική Επιτροπή της Ελληνικής Εταιρείας Προώθησης Εκπαιδευτικής Καινοτομίας). Ακόμη, είναιμέλοςτηςεπιστημονικής & συντακτικήςεπιτροπήςαλλάκαικριτήςσεδιεθνήκαιελληνικάεπιστημονικάπεριοδικά (Annals of Applied Sport Science, American Journal of Economics, Finance and Management, International Journal of Educational Innovation, European Scientific Journal, Open Education, International Journal of Mathematics and Computational Science, Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, Systems Science and Applied Mathematics, International Journal of Innovative Science and Research Technology, Journal of Education and Teaching Methodology). Επίσης, έχει συμμετάσχει ως μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών εθνικών και διεθνών συνεδρίων, ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων. Κατέχει πιστοποίηση στη διοργάνωση virtual live events. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου (ΟΕΕ) & του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) και του Μητρώου Αξιολογητών Έργων Ιδιωτικού Τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Μιλάει 3 γλώσσες.

Διδακτική εμπειρία

Διαθέτει ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία έχοντας διδάξει τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα όπως: Οικονομικά Μαθηματικά, Οικονομικά Αθλητικών Φορέων, Διεθνή Οικονομικά, Διεθνή Επιχειρηματική Δραστηριότητα, Μακροοικονομία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκηση και Μάρκετινγκ ΜΚΟ, Οργάνωση & Διαχείριση της Ένταξης, Ενσωμάτωσης και των Ίσων Ευκαιριών των ΑμεΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών, Πληροφορική, Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Οικονομία και τη Διοίκηση, Διδακτική Μεθοδολογία για Οικονομολόγους και Στελέχη Διοίκησης κ.α Επίσης, έχει πλούσια διδακτική εμπειρία τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και στη μεταλυκειακή.

Έχει διδάξει επίσης στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΑΣΠΑΙΤΕ). Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε ακαδημαϊκά εργαστήρια (Εργαστήριο iSportManagement LAB στο Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Εργαστήριο iLEADS στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς), όπου ασχολείται με θέματα αιχμής στην έρευνα στα γνωστικά πεδία της Ψηφιακής Οικονομίας και Διοίκησης στο σύγχρονο περιβάλλον που διαμορφώνουν οι εξελίξεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των σύγχρονων τεχνολογιών στην Οικονομία και τον Αθλητισμό.

Επαγγελματική εμπειρία

Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, όπου έχει εργαστεί ως Οικονομολόγος, Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά projects, αλλά και ως Υπεύθυνος Μελέτης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ψηφιακών & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, κυρίως σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια Στελεχών Οικονομίας και Διοίκησης.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Choustoulakis, E., Pollalis, Y., Nikoloudakis, D. (2021). Digital Leadership as a Predictor of Successful Digital Transformation of Education in the Digital Age, Proceedings of INTED2021 (15th Annual International Technology, Education, and Development Conference), Valencia, Spain: IATED.
  2. Choustoulakis, E., Nikoloudakis, D. (2020). Investigating the Adoption and Diffusion of ICT in Greek Sport Organizations, Proceedings of 16th HSSS National & International Online Conference “Effective Management of Public and Private Organizations through Systemics and Technologies”, 24-26 September, HSSS, Tripoli, Greece.
  3. Alexopoulos, P., Choustoulakis, E., Nikoloudakis, D. (2020). Investigating the Impact of Gender in Sport Motivation: Research Evidence from Greece, International Journal of Advanced Research and Development (IJARD), 5 (2), pp.1-8.
  4. Choustoulakis, E., Kritikos, E. (2010). Exploratory approach to the role of the company’s internal environment in the decision to adopt technological innovations: the case of modern e-learning applications, Proceedings of the 7th Student Congress of the Department of Management Science & Technology, AUEB, Athens.
  5. Dimakos, G. & Choustoulakis, E.(2010). Critical points on the use of Cost-Effectiveness analysis to assess the role of ICT in modern education, Workshop on Informatics in Education (WIE 2010) in conjunction with the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI), Dep. of Informatics, Ionian University, Dep. of Informatics, University of Piraeus, and the Greek Computer Society, Tripolis, Greece, 2010.