Σκοπός της Θ.Ε είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών σωματείων, και συγκεκριμένα η εκπαίδευση πάνω στις ακόλουθες ενότητες:
• κατάρτιση προϋπολογισμού ΠΑΕ
• ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΠΑΕ

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • οργανώνουν και υλοποιούν τεχνικές για τη χρηματοοικονομική διοίκηση μίας ΠΑΕ
  • προβαίνουν σε χρηματοοικονομική ανάλυση της ΠΑΕ
  • καταρτίζουν προϋπολογισμό ΠΑΕ

αναλύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΠΑΕ