Τίτλος Θ.Ε.1 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός της Θ.Ε είναι η εισαγωγή στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ενότητας εστιάζει στα ακόλουθα θέματα: πώς γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το ποδόσφαιρο σε επίπεδο παγκόσμιας αθλητικής ομοσπονδίας (FIFA), παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Champions League, Euro league), ιστορική αναδρομή ανάλυσης των μεγάλων αθλητικών γεγονότων μέχρι σήμερα, Διεθνής οργάνωση του αθλητισμού . Νέες τάσεις και τρέχουσα κατάσταση της αθλητικής αγοράς World Anti-Doping Agency. Court of Arbitration for Sport. Εθνικές ομοσπονδίες και επαγγελματικές ενώσεις Η σχέση μεταξύ διεθνών και εθνικών οργανισμών. Οργάνωση και λειτουργία της FIFA
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: οργανώνουν και να υλοποιούν τεχνικές για την μεθοδολογική ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. μπορούν να αναλύουν ενδελεχώς τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του ποδοσφαίρου και μέσα στο γήπεδο και εκτός. αισθανθούν την σημασία της σύγχρονης οργάνωσης και των διεθνών οργανωτικών δομών σε παγκόσμιο επίπεδο, θα κινητοποιηθούν για να εντάξουν τα εργαλεία που θα μάθουν στην επαγγελματική τους απασχόληση όταν και όπου χρειαστεί. γνωρίζουν για την ιστορία και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γνωρίζουν για τις οργανωτικές δομές του ποδοσφαίρου (σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο) αναλύουν τους κανονισμούς των αγώνων ποδοσφαίρου γνωρίζουν για το ρόλο, τους στόχους και την αποστολή της παγκόσμιας αθλητικής ομοσπονδίας έχουν μία πρώτη επαφή με την οργάνωση και δημιουργία μιας αθλητικής ομάδας κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας μας επαγγελματικής ομάδας του ποδοσφαίρου αναλύουν τα βασικά πρότυπα οργάνωσης μιας επαγγελματικής ομάδας ποδοσφαίρου κατανοούν τα οργανογράμματα της παγκόσμιας ομοσπονδίας (FIFA) αντιλαμβάνονται την εξουσία και την ευθύνη του μάνατζερ ομαδικών αθλημάτων
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)