Τίτλος Θ.Ε.5 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υποβάθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν την Επικοινωνία, και τη σχέση με τα ΜΜΕ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενότητας θα εξεταστούν αντικείμενα όπως: Η επικοινωνία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο Ο σχεδιασμός του πλάνου επικοινωνίας του τεχνικού διευθυντή Η διαχείρισης της σχέσης του τεχνικού διευθυντή με τα ΜΜΕ Η διαχείριση κρίσεων στην επικοινωνία του τεχνικού διευθυντή Η χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας (social media channels, mobile apps) για την επικοινωνία του έργου του τεχνικού διευθυντή Οι δημόσιες σχέσεις στον αθλητισμό
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: γνωρίζουν τις βασικές αρχές για την επικοινωνία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γνωρίζουν πώς σχεδιάζεται   το πλάνο επικοινωνίας του τεχνικού διευθυντή γνωρίζουν ποια είναι η σχέση του τεχνικού διευθυντή με τα ΜΜΕ και με ποιο τρόπο διαχειρίζεται αυτά τα μέσα γνωρίζουν πώς γίνεται η διαχείριση κρίσεων στην επικοινωνία του τεχνικού διευθυντή γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (social media channels, mobile apps) γνωρίζουν με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (social media   channels, mobile apps), προκειμένου για την επικοινωνία του έργου του τεχνικού διευθυντή γνωρίζουν με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (social media   channels, mobile apps), προκειμένου για τη διαχείριση κρίσεων
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 25
Αξία σε ECTS: 50 ώρες ή 2 ECTS (25 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 25 ώρες μελέτη)