Τίτλος Θ.Ε.8 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΕ
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του αθλητικού δυναμικού και τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών όπως: Γνώση του διεθνούς μηχανισμού άντλησης έμψυχου δυναμικού για τις ΠΑΕ Γνώση του παγκόσμιου συστήματος λειτουργίας των FIFA Players Agents και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Γνώση των ποδοσφαιρικών αγορών ανά τον κόσμο και των ιδιαιτεροτήτων τους Διασύνδεση με αθλητικά τμήματα ΠΑΕ παγκοσμίως Διασύνδεση με ποδοσφαιρικές ακαδημίες παγκοσμίως Εγγραφή, μεταγραφή, δανεισμός, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή Διαπραγμάτευση με ΠΑΕ για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό ποδοσφαιριστή Διαπραγμάτευση με ακαδημίες για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό ποδοσφαιριστή Διαπραγμάτευση με FIFA agents για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή Διαπραγμάτευση με ποδοσφαιριστή για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή Διαπραγμάτευση με οικογένεια ποδοσφαιριστή για εγγραφή, μετεγγραφή, δανεισμό, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή Διαπραγμάτευση με FIFA agents για πρόσληψη, μετεγγραφή, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου προπονητή Διαπραγμάτευση με προπονητή για πρόσληψη, μετεγγραφή, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου προπονητή Διαχείριση του αθλητικού δυναμικού του αθλητικού τμήματος Διαχείριση σχέσης με τους αθλητές Διαχείριση σχέσης με τους προπονητές και τα λοιπά στελέχη του αθλητικού τμήματος Διαχείριση κρίσεων Λειτουργία ως συνδετικός κρίκος μεταξύ διοίκησης και αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ Ενημέρωση των μελών του αθλητικού τμήματος για θέματα πληρωμών, διοικητικά ζητήματα κτλ
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν συνοπτικά να: Γνωρίζουν το παγκόσμιο τοπίο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ( FIFA Players Agents, ποδοσφαιρικές αγορές ανά τον κόσμο, ΠΑΕ, ποδοσφαιρικές ακαδημίες παγκοσμίως κτλ) Σχεδιάσουν και υλοποιήσουν εγγραφή, μεταγραφή, δανεισμό, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή Σχεδιάσουν και υλοποιήσουν πρόσληψη, μεταγραφή, επαναπροσαρμογή, λύση συμβολαίου προπονητή Διαχειριστούν τις σχέσεις με τους αθλητές Διαχειριστούν τις σχέσεις με τους προπονητές και τα λοιπά στελέχη του αθλητικού τμήματος Διαχειριστούν κρίσεις Λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ διοίκησης και αθλητικού τμήματος της ΠΑΕ
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 10
Αξία σε ECTS: 25 ώρες ή 1 ECTS (10 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 15 ώρες μελέτη)