Τίτλος Θ.Ε.9 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΕ
Σκοπός & περιεχόμενο θεματικής ενότητας
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του αθλητικού δυναμικού και τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών όπως: Σχεδιασμός και οργάνωση προετοιμασίας σε προπονητικά κέντρα Γνώση του παγκόσμιου τοπίου λειτουργίας των καλοκαιρινών και χειμερινών προπονητικών camps επαγγελματικού ποδοσφαίρου Γνώση του παγκόσμιου συστήματος λειτουργίας των FIFA Match Agents και ιδιωτικών εταιριών που οργανώνουν προπονητικά camps και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Διασύνδεση με αθλητικά τμήματα ΠΑΕ παγκοσμίως Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες κτλ) για την υλοποίηση προετοιμασίας σε καλοκαιρινά και χειμερινά προπονητικά camps Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με ΠΑΕ και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες) για την υλοποίηση φιλικών αγώνων και φιλικών τουρνουά στα πλαίσια της προετοιμασίας σε καλοκαιρινά και χειμερινά προπονητικά camps Σχεδιασμός και υλοποίησης φιλικών αγώνων και τουρνουά Γνώση του παγκόσμιου τοπίου διεξαγωγής φιλικών αγώνων και τουρνουά   Γνώση του παγκόσμιου συστήματος λειτουργίας των FIFA Match Agents και ιδιωτικών εταιριών που οργανώνουν φιλικούς αγώνες και τουρνουά και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Διασύνδεση με αθλητικά τμήματα ΠΑΕ παγκοσμίως Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με ΠΑΕ και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες) για την υλοποίηση φιλικών αγώνων και φιλικών τουρνουά Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες κτλ) για την μετακίνηση, διαμονή και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια   της συμμετοχής σε φιλικούς αγώνες και τουρνουά
Μαθησιακοί στόχοι θεματικής ενότητας
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν συνοπτικά να: Γνωρίζουν το παγκόσμιο τοπίο λειτουργίας των καλοκαιρινών και χειμερινών προπονητικών camps επαγγελματικού ποδοσφαίρου (τοποθεσίες, FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες που οργανώνουν προπονητικά camps, ΠΑΕ κτλ) και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Διαπραγματευθούν και κλείσουν συμφωνίες με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες, ΠΑΕ κτλ) για την υλοποίηση προετοιμασίας σε καλοκαιρινά και χειμερινά προπονητικά camps με τη συμμετοχή τους επίσης σε φιλικούς αγώνες και τουρνουά στα πλαίσια αυτών Γνωρίζουν το παγκόσμιο τοπίο διεξαγωγής φιλικών αγώνων και τουρνουά (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες που οργανώνουν φιλικούς αγώνες και τουρνουά, ΠΑΕ κτλ) και διασύνδεση με το σύστημα αυτό Διαπραγματευθούν και κλείσουν συμφωνίες με εμπλεκόμενα μέρη (FIFA Match Agents, ιδιωτικές εταιρίες, ΠΑΕ, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες για επιτόπια μετακίνηση, ταξιδιωτικές εταιρίες κτλ) για την μετακίνηση, διαμονή και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια της συμμετοχής σε φιλικούς αγώνες και τουρνουά
Διάρκεια σε διδακτικές ώρες: 10
Αξία σε ECTS: 25 ώρες ή 1 ECTS (10 ώρες παρακολούθηση διαλέξεων + 15 ώρες μελέτη)