Αποτελεί ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, σαφέστατα προσανατολισμένο προς την επαγγελματική αγορά του ποδοσφαίρου.